Loading...


常務會董 / 選任會董 /團體會董名錄
常務會董 / 選任會董 /團體會董名錄
新華集團
廖長江大律師事務所
招商局資本投資有限責任公司
裕華國產百貨有限公司
康泰集團有限公司
中國銀行(香港)有限公司
飛達帽業控股有限公司
絲寶(集團)國際有限公司
裕華國產百貨有限公司
黃乾亨黃英豪律師事務所
仲良集團有限公司
得利鐘錶製品廠有限公司
香港金融投資控股集團有限公司
永富容器集團有限公司
裕東國際集團有限公司
顧張文菊、葉成慶律師事務所
立藝珠寶手藝有限公司
亞洲金融集團
南旋集團
新華集團
國泰君安國際控股有限公司
美心(中國)管理有限公司
香江集團
中國光大環境(集團)有限公司
會德豐有限公司
稻香集團
福新國際集團有限公司
華豐國貨有限公司
恆通資源有限公司
鉅駿投資控股有限公司
綠色環保建設有限公司
加置(國際)投資有限公司
幸福企業集團有限公司
信德集團有限公司
滬港聯合控股有限公司
霍英東集團
泉昌有限公司
福萬集團有限公司
旭日創業投資(香港)有限公司
大唐資本控股有限公司
申藝實業發展有限公司
金城控股有限公司
香港中華出入口商會
香港中國企業協會
信德集團有限公司
麗新集團
畢馬威會計師事務所
Greenacre Limited
恆豐證券有限公司
新鴻基地產發展有限公司
李錦記有限公司
南華集團控股有限公司
理文造紙有限公司
香港中旅(集團)有限公司
中港照相器材集團有限公司
華潤(集團)有限公司
百老滙攝影器材有限公司
上海實業(集團)有限公司
交通銀行股份有限公司
南洋商業銀行有限公司
中遠海運(香港)有限公司
中國太平保險集團(香港)有限公司
中國太平保險(香港)有限公司
聯合出版(集團)有限公司
宏利金融
觀瀾湖集團
潮泰企業有限公司
其士國際集團有限公司
關惠明律師行
大新銀行有限公司
交銀國際控股有限公司
海通國際證券集團有限公司
簡松年律師行
香港豪都國際有限公司
亞聯工程公司
羅兵鹹永道有限公司
保威醫療用品有限公司
華孚石油有限公司
愛高電業有限公司
美德時裝有限公司
星馬旅行社有限公司
劉陳律師事務所
胡良利珠寶有限公司
麥格裡基礎設施及有形資產(香港)有限公司
王啟達大律師
徐伯鳴劉永強律師行
科聯繫統集團有限公司
津懋地產物業機構
恆發創建有限公司
榮德顧問國際有限公司
王振宇醫生醫務所
澤昊集團有限公司
YGM貿易有限公司
浩溢物流有限公司
中信國通投資管理有限公司
陳東岳測量師行有很公司
AD+RG 建築設計及研究所有限公司
翡翠籐器有限公司
霍英東集團
有利集團有限公司
大光實業(集團)有限公司
捷榮咖啡有限公司
新華集團
興業財務置業有限公司
天麟教育服務有限公司
大路投資有限公司
明星玩具廠有限公司
永富容器(香港)有限公司
南發毛織有限公司
太平再保險有限公司
協成行發展有限公司
萬寶廊珠寶有限公司
鉅發源有限公司
莊士中國投資有限公司
帝皇資本集團
國際寶峰金融集團有限公司
皇都酒店
焯能科技投資有限公司
桂洪地產有限公司
萬希泉鐘錶有限公司
永隆金行
羅浮世家有限公司
新富證券有限公司
億達再生資源有限公司
方利集團有限公司
富美健發展有限公司
深圳國威電子有限公司
南華集團控股有限公司
甘志成會計師事務所
畢馬威會計師事務所
新法工業集團有限公司
亞太網絡資訊有限公司
才匯控股有限公司
天地華發展有限公司
毅力醫護健康集團
匯豐金融服務(亞洲)有限公司
廖美玲會計師事務所
姚逸華律師事務所
東雄燈光香港有限公司
亞勢備份軟件開發有限公司
成興行進出口莊
協豐國際有限公司
樹人紙品印刷有限公司
香港頂級團隊有限公司
麗豐控股有限公司
匯豐私人銀行
廣州巿得保三維科技有限公司
溢昇(香港)有限公司
朗昇柯式印刷(香港)有限公司
國際商務智庫有限公司
王新興有限公司
凱銀環球信託有限公司
藝連集團有限公司
江東投資管理有限公司
金海集團有限公司
臻美畫苑
裕泰發展公司
九龍生豬業入口商會
九龍鮮肉零售商聯合會有限公司
中華紙業商會有限公司
金銀業貿易場
南北行公所
香港人髮業髮品業商會有限公司
香港工業原料商會有限公司
香港中藥聯商會有限公司
香港五金商業總會
香港出入口華洋百貨行普益商會
香港台山商會有限公司
香港疋頭行商會
香港皮業商會有限公司
香港石油化工醫藥同業商會有限公司
香港汕頭商會有限公司
香港米行商會有限公司
香港抽紗商會有限公司
香港油行商會有限公司
香港南北藥材行以義堂商會
香港南安公會
香港海味雜貨商會有限公司
香港海南商會
香港珠寶工藝品商會有限公司
香港紙業商會有限公司
香港草織工藝品進出口商會
香港參茸藥材寶壽堂商會有限公司
香港梅州聯會有限公司
香港陶瓷商會有限公司
香港華商保險公會有限公司
香港華商織造總會
香港梅州總商會有限公司
香港潮州商會有限公司
香港潮商互助社有限公司
香港豬肉行總商會有限公司
香港鞋業(1970)總會有限公司
香港糧食雜貨總商會
香港藝術品商會有限公司
香港證券業協會有限公司
香港寶安同鄉會有限公司
寶安商會
香港觀塘工商業聯合會
香港粮油業商會
旅港南海商會
旅港番禺會所
香港福建商會
港九文教用品商會有限公司
港九生蛇業商會有限公司
港九百貨業商會有限公司
港九果菜行工商總會
港九凍肉行商會有限公司
港九茶葉行商會有限公司
港九酒業總商會
港九淡水魚商買手會有限公司
港九輕工業品進出口商商會有限公司
港九機械電器儀器業商會
港九鋼材五金進出口商會有限公司
港九礦產業商會有限公司
港九罐頭洋酒伙食行商會有限公司
港九鹽業商會
新界總商會
僑港新會商會
香港豐貴堂蛋業商會
證券商協會有限公司